Wislawa Szymborska

Tribute to Wislawa Szymborska

Tatlong Kakaibang Salita
(Three Oddest Words by Wislawa Szymborska, translated by Jocel de Guzman)

Sa tuwing bibigkasin ko ang salitang kinabukasan,
bahagi na kaagad ang mga unang kataga nito ng kahapon.
Sa tuwing bibigkasin ko ang salitang katahimikan,
pinapatay ko kaagad ang kanyang diwa.
Sa tuwing bibigkasin ko ang salitang kawalan,
nakakabuo ako ng isang kamalayan na di kayang hagkan ninuman

The Three Oddest Words

When I pronounce the word Future,
the first syllable already belongs to the past.
When I pronounce the word Silence,
I destroy it.
When I pronounce the word Nothing,
I make something no non-being can hold.

Advertisements