weather

Crising

image

May bahid naman
ng kalungkutan
ang tila ba balisang
kalangitan,
dahil sa bawat
patak ng ulan
at ungol ng hangin
ay ang pangambang
nagbabadya
na mapagkaitang
muli na makita ang ngiti
ng isang maayong araw.

Sapagkat maya-maya lamang
ay may tila ba ilog na namang
dadaloy sa mga lansangan
upang muling iagos
sa kawalan
ang mga pangarap
at pag-asang
kakaipon pa lamang.

May bahid na naman
ng kalungkutan
ang tila ba balisang
kalangitan.

– jokel
(February 19, 2013 – 1:15pm)

Advertisements